Full time
Tp.Hồ Chí Minh
Posted 5 năm ago

Đây là vị trí đặc biệt không tham gia vào các dự án của khách hàng mà chỉ tham gia vào dự án của công ty và các chiến dịch quảng cáo/marketing, xây dựng thương hiệu, nhận dạng thương hiệu của công ty mà thôi.

Read More

Sau 3 năm đắng đo về giải pháp làm sao có website cho khách để thoả mãn mong muốn rẻ của khách mà vẫn phải đẹp ( thì nó mới thoả mãn mong muốn của sếp ) chúng ta không thể làm ra những website xấu được, đó là nguyên tắt.

Read More