Job Archives

Full time
Tp.Hồ Chí Minh
Posted 5 năm ago

Đây là vị trí đặc biệt không tham gia vào các dự án của khách hàng mà chỉ tham gia vào dự án của công ty và các chiến dịch quảng cáo/marketing, xây dựng thương hiệu, nhận dạng thương hiệu của công ty mà thôi.

Read More

Đây là vị trí đặc biệt không tham gia vào các dự án của khách hàng mà chỉ tham gia vào dự án của công ty và các chiến dịch quảng cáo/marketing, xây dựng thương hiệu, nhận dạng thương hiệu của công ty mà thôi.

Read More

Full time
Tp.Hồ Chí Minh
Posted 5 năm ago

Đây là vị trí đặc biệt không tham gia vào các dự án của khách hàng mà chỉ tham gia vào dự án của công ty và các chiến dịch quảng cáo/marketing, xây dựng thương hiệu, nhận dạng thương hiệu của công ty mà thôi.

Read More

Full time
Tp.Hồ Chí Minh
Posted 5 năm ago

Đây là vị trí đặc biệt không tham gia vào các dự án của khách hàng mà chỉ tham gia vào dự án của công ty và các chiến dịch quảng cáo/marketing, xây dựng thương hiệu, nhận dạng thương hiệu của công ty mà thôi.

Read More

Đây là vị trí đặc biệt không tham gia vào các dự án của khách hàng mà chỉ tham gia vào dự án của công ty và các chiến dịch quảng cáo/marketing, xây dựng thương hiệu, nhận dạng thương hiệu của công ty mà thôi.

Read More

Full time
Tp.Hồ Chí Minh
Posted 5 năm ago

Vị trí này là tương lai của công ty, hiện tại Mona Media đang phát triển rất mạnh trong các công cụ tìm kiểm, cũng như có khá nhiều đơn hàng từ khách hàng. Tương lai của mảng SEO rất rộng mở vì đã không còn là một ngành hên xui nữa.

Read More

Với nguồn khách hàng ( đã có nhu cầu cần thuê dịch vụ ) sẵn liên hệ với công ty, bạn là người tiếp xúc, xây dựng quan hệ trước và sau dự án, tổng hợp yêu cầu, hướng dẫn khách hàng tới bến bờ của hạnh phúc lứa đôi: công ty và khách hàng.

Read More

Sau 3 năm đắng đo về giải pháp làm sao có website cho khách để thoả mãn mong muốn rẻ của khách mà vẫn phải đẹp ( thì nó mới thoả mãn mong muốn của sếp ) chúng ta không thể làm ra những website xấu được, đó là nguyên tắt.

Read More

Với nguồn khách hàng ( đã có nhu cầu cần thuê dịch vụ ) sẵn liên hệ với công ty, bạn là người tiếp xúc, xây dựng quan hệ trước và sau dự án, tổng hợp yêu cầu, hướng dẫn khách hàng tới bến bờ của hạnh phúc lứa đôi: công ty và khách hàng.

Read More