Tổng quan khóa học

Chào mừng bạn đến với khoá học “Lập trình Front-end” của Mona Media

Đây là khoá học giúp bạn hiểu được một webiste vận hành như thế nào. Bạn sẽ được cung cấp đầy đủ những kiến thức cần thiết để bắt đầu trên con đường làm lập trình viên nói chung và front end nó riêng.

Lợi ích từ khóa học

Đăng ký hôm nay cho lớp 01/01/2020

Học phí 20 triệu giảm còn 15 triệu

Chương trình học

Phần 1 : HTML5 & CSS3 cơ bản

Tuần 1 - Các khái niệm về Web cơ bản
 • Web Server, Web client (Browser)
 • Hosting, Domain
 • Cấu trúc thẻ cơ bản của một trang web.
 • Các thẻ HTML5 thông dụng: head, footer, main, section.
 • Tạo danh sách nhiều cấp với thẻ ul, ol.
 • Đường dẫn: absolute vs relative path.
 • Tạo liên kết với thẻ <a>, hình ảnh với thẻ <img>
 • Các thẻ nhúng media <audio>, <video>,<iframe>.
Tuần 2 - CSS và ứng dụng xây dựng layout
 • Ba cách chèn CSS cơ bản vào trang HTML
 • Reset css
 • Các css Selector
 • Các thuộc tính về: background, text
 • Xây dựng layout website với thuộc tính float / clear
 • Xây dựng layout với Flexbox
Tuần 3 - Tạo hiệu ứng và xây dựng menu nhiều cấp
 • Tạo sub menu với thuộc tính position
 • Tạo hiệu ứng với các thuộc tính: Transform, Transition, animation
 • Thực hành xây dựng menu: Create multi-level menu with CSS
Tuần 4 - Ứng dụng Media query để tạo website responsive
 • Sử dụng media query để tạo tính năng responsive cho website.
 • Thực hành tạo web responsive theo desktop-first
 • Giới thiệu CSS Framework Bootstrap để dựng website
Tuần 5 - Các loại thẻ trong website
 • Thẻ input, select/option, textarea
 • Các loại input trong HTML5
 • Typography
 • Thực hành tạo các form: Đăng nhập, đăng ký, liên hệ
Tuần 6 - Khởi tạo một template HTML
 • Cấu trúc folder template HTML cơ bản.
 • Khai báo webfont cho dự án.
 • Xây dựng layout tĩnh cho website.
 • Xây dựng tối thiểu các trang sau: Home, Category, Detail, Contact

Phần 2 : Javascript cơ bản

Tuần 7 - Các khái niệm Javascript cơ bản
 • Khai báo biến
 • Cấu trúc điều kiện
 • Cấu trúc lặp
 • Hàm, tham số
Tuần 8 - Đối tượng, mảng - các thao tác cơ bản và nâng cao
 • Đối tượng và các phương thức cơ bản
 • Mảng và các thao tác cơ bản, nâng cao
Tuần 9 - DOM và tương tác với DOM bằng jQuery
 • DOM và tương tác bằng JS thuần
 • DOM và tương tác bằng jQuery
Tuần 10 - Các Plugin JS thông dụng
 • Slider
 • Popup
 • Gallery
 • Một số chức năng có sẵn trong JQuery UI
Tuần 11 - Lab xây dựng web động với các plugin js cơ bản

Sử dụng các js plugin thông dụng để hoàn thiện website

Thông tin khóa học

Danh sách giảng viên

Hùng Mon
Front-end Manager

Hùng Mon
Front-end Manager

Hùng Mon
Front-end Manager

Hùng Mon
Front-end Manager

Đăng ký học ngay

Đăng ký hôm nay cho lớp 01/01/2020

Học phí 20 triệu giảm còn 15 triệu

Hotline 1900 636 648

Câu hỏi thường gặp

1. Tôi có thể mong đợi gì khi hoàn thành khóa học front end??

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

2. Đối tượng thích hợp tham gia khoá học front end bao gồm những ai ?
 • Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành CNTT.
 • Người đi làm trái nghề nhưng yêu thích  lập trình website.
 • Bạn là sinh viên ngành khác nhưng có ý muốn chuyển ngành, hoặc học thêm tay nghề tai trái.
 • Bạn đam mê lập trình website mà không biết bắt đầu từ đâu. Chúng tôi sẽ giúp bạn bắt đầu lại từ đầu,
3. Điều kiện để học lập trình front end là gì?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Nhận xét từ học viên

The overall use of flatsome is very VERY useful. It lacks very few, if any, things! I loved it and have created my first ever website Punsteronline.com! Best yet, flatsome gets free updates that are great! (and the support is amazing as well!:)

Mark Jance / Facebook

This theme is amazing, you can customize EVERYTHING! The theme is a game changer for the Envato Market, cant wait for the future with Flatsome. Soo many good experiences from this, THANKS!

Mark Jance / Facebook

Excellent work. Very good theme, No need support, works perfectly. Congratulations !!
Waiting for version 3.0. Very excited.

MIRORIM